دستگاه آزمون استحکام کششی

تاریخ بروز رسانی : 1400/07/20

شماره تماس آزمایشگاه :32414547-056
عنوان دستگاه :Tensile Strength Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت کششی میلگرد و ورق فولادی MPa 1 MPa
مقاومت کششی پیچ و مهره MPa 1 MPa

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین مقاومت کششی میلگرد و ورق با ظرفیت 60 تن توسط آزمايشگاه
تعیین مقاومت کششی پیچ و مهره با ظرفیت 60 تن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
07:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه نظری مکی آبادی کارشناس ارشد 32414547-056