کاساگراند

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/08

شماره تماس آزمایشگاه :42424225-034
عنوان دستگاه :Casagrande
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حدروانی میلیمتر -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری حد روانی از آزمایشات حدود اتربرگ توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : کاردک تسطیح - کاردک ساده - ماله شیارزن
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهرداد امینی زاده کارشناس ارشد 42424225-034
جلال نجم الدینی کارشناس ارشد 42424225-034