جک بتن شکن

تاریخ بروز رسانی : 1400/07/18

شماره تماس آزمایشگاه :42424225-034
عنوان دستگاه :Concrete Breaker Jack
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین مقاومت فشاری پاسكال -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین مقاومت فشاری توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جلال نجم الدینی کارشناس ارشد 42424225-034
مهرداد امینی زاده کارشناس ارشد 42424225-034