طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/06

شماره تماس آزمایشگاه :026-32106000
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :عدم استفاده از برخی حلال‌های آلی مانند متانول با ستون‌های کاتیونی و آنیونی و عدم استفاده از آب با ستون‌های HPLC
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طول موج µm 10

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی کیفی نمونه گاز - نمونه توسط آزمايشگاه 200000
شناسایی کیفی نمونه پودری - نمونه توسط آزمايشگاه 125000
شناسایی کیفی نمونه مایع غیر آّبی - نمونه توسط آزمايشگاه 85000
شناسایی کیفی نمونه مایع ویسکوز - نمونه توسط آزمايشگاه 105000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پرس
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امین نیتی كارشناس 026-32106000