خوانشگر الایزا

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/26

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :061-33331098
عنوان دستگاه :Elisa Reader 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ماده ppm ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز توسط آزمايشگاه هر نمونه 500000-070000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پری‌سیما بهبهانی كارشناس 061-33331098