دستگاه آزمون قفل درب آسانسور

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/09

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه آسانسور
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :34996961-026
عنوان دستگاه :Elevator Door Lock Test System
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جریان الکتریکی Amper 0.00
آزمون دوام دور بر دقیقه 0.0
ولتاژ الکتریکی V 0.00

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون قفل درب آسانسور توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
غدیر وجدانی كارشناس 34996961-026