برج آزمون گاورنر آسانسور

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه آسانسور
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :34996961-026
عنوان دستگاه :Elevator Overspeed Governor Test Tower
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نیروی کشش N 0.000
سرعت M/S 0.000

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام آزمون گاورنر آسانسور توسط آزمايشگاه 30000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
غدیر وجدانی كارشناس 34996961-026