چکش اشمیت

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/23

خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :37619021-051
عنوان دستگاه :Schmidt Hammer
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :از سن بتن حداقل باید 14 روز گذشته باشد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین عدد برجهندگی بتن برای تخمین مقاومت فشاری بتن MPa 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
چکش اشمیت (تعیین عدد برجهندگی بتن برای تخمین مقاومت فشاری بتن ) توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد علی چوبدار قوچانی كارشناس 37619021-051