ترازوی دیجیتال

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/23

خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :37613021-051
عنوان دستگاه :Digital Weight Indicator
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :حداکثر وزن قابل اندازه گیری 610 گرم
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن gr 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ادازه گیری وزن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رامین شهرکی کارشناس ارشد 37613021-051