هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/23

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33346692-038
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
محلولها دور بر دقیقه 350پیکوثانیه ps

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
به کارگیری میدان مغناطیسی چرخشی برای همزدن مایعات توسط آزمايشگاه 100000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
آذر نوریان دهکردی پژوهشيار 33346692-038
الهام اسدی پژوهشيار 33346692-038