اتوکلاو

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/11

شماره تماس آزمایشگاه :داخلی (208)-91004042-051
عنوان دستگاه :Autoclave
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استریل کردن ابزار آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار T -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
استریل کردن ابزار آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امید علی عمارلو دکتری داخلی (208)-91004042-051
محمد انصاریان کارشناس ارشد داخلی (208)-91004042-051