دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/29

شماره تماس آزمایشگاه :33334233-074
عنوان دستگاه :Closed Cup Flash Point Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه اشتعال درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری نقطه اشتعال قیر توسط آزمايشگاه 1523820

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه نقطعه اشتعال
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسعود راد کارشناس ارشد 33334233-074