حمام گرانروی

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/29

شماره تماس آزمایشگاه :33334233-074
عنوان دستگاه :Viscosity Bath
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ویسکوزیته قیر cm2 /s یک

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
گرانروی و ویسکوزیته قیر توسط آزمايشگاه 3511980

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : ویسکوزیته قیر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسعود راد کارشناس ارشد 33334233-074