آون

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/29

شماره تماس آزمایشگاه :33334233-074
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین در صد رطوبت درجه سانتیگراد یک

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین درصد رطوبت خاک - ایجاد دمانی مورد نیاز آزمایشات توسط آزمايشگاه 240890

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه : اون
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسعود روان بخش كارشناس 33334233-074
سعیده جعفری كارشناس 33334233-074
سید روح الله رخشا كارشناس 33334233-074
مسعود راد کارشناس ارشد 33334233-074