هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/29

شماره تماس آزمایشگاه :33334233-074
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد یک

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مخلوط کردن و گرم کردن محلول آب وخاک توسط آزمايشگاه 113500

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسعود راد کارشناس ارشد 33334233-074