دستگاه تبخیر کننده چرخان

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/04

شماره تماس آزمایشگاه :داخلی (208)-91004042-051
عنوان دستگاه :Rotary Evaporator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی حلال توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد انصاریان کارشناس ارشد داخلی (208)-91004042-051
حسین صبوری فرد کارشناس ارشد داخلی (208)-91004042-051