آسیاب

تاریخ بروز رسانی : 1394/10/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه سطوح زیستی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-26603978
عنوان دستگاه :Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب، تولید ذرات میکرونی در اختيار قرار دادن دستگاه 100،000 با تخفیف 50% برای دانشجو
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي