آسیاب جار

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه کاتالیست
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :051-35413236
عنوان دستگاه :Jar Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پودر کردن نمونه µm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب کردن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
پنجشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
هادی کاهه دکتری 051-35413236