منبع تغذیه

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/07

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :051-44018381
عنوان دستگاه :Power Supply
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :محدودیت ندارد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اعمال میدان الکتریکی جهت حرکت گونه های باردار الکتریکی mV دو رقم اعشار

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اعمال میدان الکتریکی جهت حرکت گونه های باردار الکتریکی توسط آزمايشگاه 50000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرضیه کمانکش ارگسی دکتری 051-44018381