خوانشگر الایزا

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :051-44018381
عنوان دستگاه :Elisa Reader 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :محدودیت ندارد
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شستشوی مکانیکی مراحل آزمایش الایزا توسط آزمايشگاه 130000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نیره کوثری کارشناس ارشد 051-44018381