الکتروفورز 

تاریخ بروز رسانی : 1400/01/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :051-44018381
عنوان دستگاه :Electrophoresis 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :محدودیت ندارد
توضیحات:دستگاه در دو مد افقی و عمودی آماده ارائه خدمت میباشد.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تفکیک پروتئین و DNA دالتون دو رقم اعشار

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تفکیک ماکرومولکول های زیستی بر اساس قابلیت های فیزیکی توسط آزمايشگاه 250000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرضیه کمانکش ارگسی دکتری 051-44018381