سیستم خدمات پردازش موازی

تاریخ بروز رسانی : 1400/01/29

شماره تماس آزمایشگاه :011-44153452 (داخلی 161)
عنوان دستگاه :Parallel Processing Services
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دستورالعمل در ثانیه Hz 96000000000

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اجرای پردازش از راه دور توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 00:00 23:59
جمعه 00:00 23:59
00:00 23:59
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدرضا شارق کارشناس ارشد 011-44153452 (داخلی 161)