دینامومتر شاسی

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/07

شماره تماس آزمایشگاه :026-34766651
عنوان دستگاه :Chassis Dynamometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توان و گشتاور W 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شبیه سازی و اعمال ضرایب جاره روی موتور سیکلت توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:30 16:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا رفیع زاده کارشناس ارشد 026-34766651