دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/27

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه یاسوج
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :07431001412
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :- نمونه باید پودری باشد. - حداقل میزان پودر باید 0.1 گرم باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تخلخل پاسكال 1 P/P0
سطح ویژه gr/cm^3 1 g/cm2

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمودار جذب و واجذب، BET، T Plot، Bjh Plot توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا نیکزاد کارشناس ارشد 07431001412