دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/08

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه یاسوج
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07431001412
عنوان دستگاه :Simultaneous Thermal Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :- برای نمونه های مایع و ژلی شکل قابلیت اندازه گیری ندارد. - نمونه حتما باید پودری باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمودارهای افت وزنی بر حسب میلی گرم (TGA) mg 1
نمودارهای آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) درجه سانتیگراد 1
نمودارهای افت وزنی بر حسب درصد افت وزنی (TGA) درصد وزنی 1
نمودارهای مشتق افت وزنی (DTG) درصد وزنی 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ارائه نمودارهای مختلف آنالیز حرارتی شامل DTA، DTG، TGA توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا نیکزاد کارشناس ارشد 07431001412