طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/08

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه یاسوج
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :07431001412
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :- در بازه عدد موجی 400 تا 4000 cm-1 - حداقل وزن نمونه برای نمونه های پودری 50 میلی گرم - حداقل حجم نمونه برای نمونه های مایع و ژلی شکل 5 میلی لیتر
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت عبور (یا جذب) نور در محدوده مادون قرمز Transmittance(T%) 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ارائه طیف FTIR توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا نیکزاد کارشناس ارشد 07431001412