طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/08

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه یاسوج
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :07431001412
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :- عناصر مورد آنالیز به شرح زیر هستند: Li, Ca, Cd, Co, Fe, K, Pb, Ba, Mo, La, Mg, Ag, Hg, Ga, Nb, Ni, PT Pd, Sn, Sr, Os, Rb, Si, Mn, Rh, Hf, Ti, B, Sb, Cs, Zr, Ce, Re, V, Bi, In, Cr, Rn, Pt, Cu, As - نمونه های هضم شده باید کاملا شفاف و بدون رسوب و ذرات معلق باشند. - نمونه های حل شده در حلال های آلی فرار مانند الکل، استون و غیره و نیز اسید های آلی مستقیما قابل اندازه گیری نیستند. - در حال حاضر هضم توسط آزمایشگاه انجام نمی شود.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری با امکان شعله ppm 1
اندازه گیری با امکان کوره ppb 1
اندازه گیری با امکان هیدرید ppb 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز با شعله توسط آزمايشگاه
آنالیز با کوره توسط آزمايشگاه
آنالیز با هیبرید توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا نیکزاد کارشناس ارشد 07431001412