کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/26

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :051-44018381
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :محدودیت ندارد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری مقادیر بسیار کم انواع انالیتها در ماتریس های مختلف ppb تا دو رقم اعشار

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری مقادیر بسیار کم انواع انالیتها در ماتریس های مختلف توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نیره کوثری کارشناس ارشد 051-44018381