شیکر

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38002305 - 051
عنوان دستگاه :Shaker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انکوباسیون درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انکوباسیون در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00 در صورت هماهنگی با کارشناس در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه و صلاحدید آزمایشگاه، امکان سرویس دهی دستگاه در حالت اتوماتیک در تمام ساعات (بعدازظهرها و روزهای پنجشنبه و جمعه) وجود دارد. بدیهی است، با توجه به عدم حضور کارشناس در روزها و ساعات تعطیل، سرویس دهی حضوری امکان پذیر نمی باشد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا فیضی کارشناس ارشد 38002305 - 051
مرضیه امامیان کارشناس ارشد 38002305 - 051