دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38002305 - 051
عنوان دستگاه :Real Time Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ژنوتایپینگSNP در اختيار قرار دادن دستگاه
HRM, TaqMan, FRET, SYBR Green, Simple Probe, Hydrolysis Probe در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا فیضی کارشناس ارشد 38002305 - 051
مرضیه امامیان کارشناس ارشد 38002305 - 051