دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/27

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :056-32381205
عنوان دستگاه :Real Time Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مشاهده لحظه به لحظه تکثیر DNA توسط آزمايشگاه 10000
مشاهده لحظه به لحظه تکثیر DNA توسط آزمايشگاه 500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 12 استفاده از این دستگاه نیاز به نوبت گیری و هماهنگی قبلی با کارشناس آزمایشگاه دارد
12 15 استفاده از این دستگاه نیاز به نوبت گیری و هماهنگی قبلی با کارشناس آزمایشگاه دارد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حمید کبیری راد کارشناس ارشد 056-32381205