دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

تاریخ بروز رسانی : 1399/05/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه اصفهان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :031-37932900
عنوان دستگاه :Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur & Oxygen Elemental Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین محتوای کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد آلی موجود در یک نمونه به طور کمی و با دقت زیاد توسط آزمايشگاه 1800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:30 1313:30 نماز و ناهار
یکشنبه 7:30 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
دوشنبه 7:30 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
سه شنبه 7:30 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
چهارشنبه 7:30 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
تجهیزات جانبی این دستگاه : ترازوی دیجیتال
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهره هوشمندراد كارشناس 031-37932900