میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/03

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه SPM
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-44869633
عنوان دستگاه :Atomic Force Microscope 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :فقط آنالیز C-AFM قابل انجام است.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه جامد آنگستروم 0.009 A

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصاویر دوبعدی و سه بعدی از سطح نمونه و تعیین میزان زمختی سطح توسط آزمايشگاه 900000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شبنم دائمی میلانی کارشناس ارشد 021-44869633