دستگاه سنجشگر تصویر

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/03

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه SPM
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-44869633
عنوان دستگاه :Image analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح µm 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویر برداری از سطح توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه : دوربین CCD
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شبنم دائمی میلانی کارشناس ارشد 021-44869633