آون

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :076-33665500-4
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت سنگدانه ها درصد 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین درصد رطوبت سنگندانه ها توسط آزمايشگاه 150000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهریار زمانی كارشناس 076-33665500-4
لیلا نجابت کارشناس ارشد 076-33665500-4