آسیاب غلطکی

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/03

شماره تماس آزمایشگاه :021- 61112228
عنوان دستگاه :Roll Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لاستیک gr 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آمیزه سازی لاستیک با غلطک آزمایشگاهی در اختيار قرار دادن دستگاه 800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسعود خوشنود کارشناس ارشد 021- 61112228