اتوکلاو

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :071-32295088-9
عنوان دستگاه :Autoclave
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
فشار bar 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جهت استریل کردن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 13
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سمیرا جانانی كارشناس 071-32295088-9
نیلوفر روانفر حقیقی كارشناس 071-32295088-9