آسیاب دیسکی

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/26

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه شیمی و فیزیک
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-88007953
عنوان دستگاه :Disk Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آسیاب ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب کردن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
راضیه ابطحیان كارشناس 021-88007953