قالب و چکش تراکم

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :076-33665500-4
عنوان دستگاه :Proctor Mold & Hammer
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تراکم خاک درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین درصد کوبیدگی و تراکم خاک توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بیمان حسنی بور کارشناس ارشد 076-33665500-4
شهریار زمانی كارشناس 076-33665500-4
لیلا نجابت کارشناس ارشد 076-33665500-4