غربال دانه بندی

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :076-33665500-4
عنوان دستگاه :Sieve Shaker
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دانه بندی درصد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
دانه بندی سنگدانه ها توسط آزمايشگاه 450000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لیلا نجابت کارشناس ارشد 076-33665500-4
شهریار زمانی كارشناس 076-33665500-4