پردازشگر فراصوت

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/17

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :051-38804106
عنوان دستگاه :Ultrasonic Processor
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همگن سازی نمونه و پراکنده کردن نانوذرات شدت (Count/sec) 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
همگن سازی نمونه و پراکنده کردن نانوذرات توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 9 12
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پری سادات مداحی دکتری 051-38804106