دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/17

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :051-38804106
عنوان دستگاه :Chemical Vapor Deposition
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:هزینه بر اساس مدت زمانی که نمونه در دستگاه قرار دارد محاسبه می شود.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تکلیس نمونه در خلا درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تکلیس نمونه در خلا توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 12 نمونه ها باید روز قبل به آزمایشگاه تحویل داده شوند.
تجهیزات جانبی این دستگاه : بوته
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پری سادات مداحی دکتری 051-38804106