مولد تابع

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/07

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :011-34445604
عنوان دستگاه :Function Generator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مدارهای الکترونیکی Hz 3

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تولید سیگنال های سینوسی و مربعی ومثلثی و... توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجید خالقی کیادهی کارشناس ارشد 011-34445604