طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1397/02/24

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :05631022141
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :مدل دستگاه 800 می باشد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی-کیفی nm بالا

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي