دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/10

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :02185692605-02185692610
عنوان دستگاه :Potentiostat & Galvanostat
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطوح انرژی mV میکروولت

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سطوح انرژی نیمه رساناها توسط آزمايشگاه 1000000
اندازه گیری موقعیت سطوح انرژی نوار ظرفیت و نوار رسانش CB/NB توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
09:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
عمران مرادلو استاديار 02185692605-02185692610