دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1395/07/28

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار , اندازه , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :04133363234 
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ارگانل هاي داخل سلولي nm 0.2 nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آماده سازی نمونه های بیولوژیک توسط آزمايشگاه 2500000
تصویر برداری نمونه بیولوژیک توسط آزمايشگاه 2200000
برش گیری اولترامیکروتوم توسط آزمايشگاه 1000000
رنگ آمیزی توسط آزمايشگاه 400000
تصویر برداری تمونه های غیر بیولوژیک توسط آزمايشگاه 1900000
آماده سازی و تصویر برداری نمونه های غیر بیولوژیک توسط آزمايشگاه 2500000
آماده سازی گرید اضافی توسط آزمايشگاه 600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
پنجشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : الترا ميکروتوم
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
آیدا اعظمی كارشناس 04133363234