آسیاب جار

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/11

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :02183384146
عنوان دستگاه :Jar Mill
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب بال میل آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه 650000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
09:00 17:00 استفاده در روزهای پنج شنبه نیز با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیدعلی پورسمر دکتری 02183384146