کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/23

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :038-33361010
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :نمونه ها باید فاقد آب باشند.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات مواد جرم اتمی نوع ترکیبات

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ترکیبات مواد توسط آزمايشگاه 4500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08 14:45 با هماهنگی با کارشناس دستگاه، می توان روزهای تعطیل نیز خدمات رسانی نمود (03833361064)
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ابراهیم علی بیگی بنی كارشناس 038-33361010