خشک کن انجمادی

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/23

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :038-33361010
عنوان دستگاه :Freeze Dryer 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :نمونه ها باید یصورت فریز شده ارائه شوند
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
باکتری و عصاره و ... gr 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خشک کردن در سرما توسط آزمايشگاه 70000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14 با هماهنگی قبلی، روزهای 5شنبه و جمعه نیز امکان ارائه خدمات هست. شماره تماس جهت هماهنگی 03833361064
تجهیزات جانبی این دستگاه : پمپ خلا، محفظه نگهداری نمونه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منوچهر مومنی شهرکی مربي 038-33361010