دستگاه سنجش رنگ

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/23

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :038-33361010
عنوان دستگاه :Colorimeter
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :فاقد محدودیت
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری رنگ نمونه مواد توسط آزمايشگاه 600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08 14:45 با هماهنگی با کارشناس مربوطه، امکان ارائه خدمات در روزهای دیگر وجود دارد (03833361064)
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منوچهر مومنی شهرکی مربي 038-33361010